แบบทดสอบค้นหาตนเอง

ชื่อแบบ แบบทดสอบค้นหาตนเอง
กลุ่มผู้ใช้ 1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 
2. บุคคลทั่วไปที่สนใจ
วิธีใช้

1. เข้าเว็ปไซต์ของ www.eduzone.com
2. เลือกแบบทดสอบตามที่ต้องการ
3. เข้าสู่ระบบเพื่อทำแบบทดสอบ
4. ระบบแปลผลแบบทดสอบ
5. นำผลของแบบทดสอบมาวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

จุดเด่น  1. ด้านผู้ใช้
  – เป็นแบบทดสอบที่สั้นเข้าใจง่ายและสามารถแปลผลได้อย่างชัดเจน 
 2. ด้านโปรแกรม
  – เป็นข้อมูลที่อัพเดทเพิ่มและสร้างความแม่นยำ
หน่วยงาน Eduzone

EnglishThai