การค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ชื่อแบบ การค้นหาตำแหน่งงานว่าง
กลุ่มผู้ใช้ นักเรียนหรือผู้ที่สนใจกำลังหาข้อมูลตำแหน่งงาน
วิธีใช้

1.เข้าใช้ผ่านเว็บไซต์ http://www.v-cop.go.th/v-cop/
2. กรอกข้อมูล ตำแหน่ง พื้นที่ วุฒิการศึกษา และกดค้นหา
3. นำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาการเลือกอาชีพ

จุดเด่น 1. รวบรวมข้อมูลตำแหน่งงานและสถิติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน
2. มีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพต่างๆ
หน่วยงาน ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา

EnglishThai