I AM : Artist ศิลปิน

ส้นทางสู่อาชีพศิลปิน

ศิลปิน ผู้มีอิสระทางความคิด

     ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางแล้วว่า  การประกอบอาชีพทางด้านศิลปะได้ขยายตัวออกไปในทุกวงการและทุกกิจการ  ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทไหนต่างก็ต้องใช้คนที่มีความรู้ด้านศิลปะเป็นส่วนหนึ่ง  ตำแหน่งหนึ่ง  หรือแผนกหนึ่งของกิจการนั้น ๆ  เพื่อช่วยในเรื่องธุรกิจการขายหรือการบริการต่าง ๆ  ให้คล่องแคล่วกว้างขวางขึ้น  เพราะคนที่เรียนทางด้านศิลปะมามักจะเป็นคนที่มีความคิดและไอเดียในการออกแบบและ รู้จักค้นหาวิธีล่อใจให้ลูกค้าสนใจที่จะซื้อหาสินค้านั้นๆ  หรือเกิดความสนใจที่จะใช้บริการต่าง ๆ  ที่มีศิลปะในการเสนอที่ดี  โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าที่มีการแข่งขันกันมากมายหลายยี่ห้อยิ่งจำเป็นจะต้องใช้วิธีการทางศิลปะนำเสนอให้ลูกค้าตัดสินใจเลือก  หรือบริการของตนมากขึ้น

คุณสมบัติของศิลปิน

     ชอบกิจกรรมเกี่ยวกับนามธรรม เป็นอิสระ รักความงาม มีความเป็นตัวของตัวเองสูง  ชอบใช้ชีวิตและกิจกรรมแบบตามลำพัง ไม่ค่อยควบคุมตัวเอง มักทำตามใจที่ปรารถนา มีความต้องการแสดงออกถึงลักษณะของตนเอง ชอบทางศิลปะ ไม่ชอบเลียนแบบ มีความคิดริเริ่ม มีความอิสระสูง มีความเข้าใจตนเองสูง มีความสามารถในการควบคุมตนเอง มีความสามารถในการแสดงความรู้สึก  หลีกเลี่ยงงานประเภทใช้ระเบียบแบบแผน
    
ตัวอย่างอาชีพของศิลปิน

1.เป็นศิลปินอิสระ  ผลิตผลงานขาย  เช่น  ภาพเขียน  ภาพประดับผนัง  รูปปั้นต่างๆ  ภาพพิมพ์  หรืองานศิลปะอื่น ๆ  
2. เป็นช่างฝีมือ  ผลิตของใช้ต่าง ๆ  ออกขาย  เช่น  เครื่องหนัง  ผ้าบาติก  ตุ๊กตาที่ระลึก  งานกระดาษ  (เปเปอร์มาเช่)  ของกระจุกกระจิกสวย ๆ  งาม ๆ  ที่เป็นหัตถกรรม
3. เป็นนักเขียนภาพประกอบตามนิตยสาร  หนังสือต่าง ๆ                                                                                                    
4. เป็นนักออกแบบตกแต่งภายใน  อาคารบ้านเรือนและสำนักงานต่าง ๆ  
5. เป็นนักออกแบบสิ่งแวดล้อม  เช่น  จัดสวน  สนามหญ้า  สื่อต่าง ๆ  ที่ใช้ในสาธารณะ
6. เป็นนักออกแบบผลิตภัณฑ์  เช่น  โต๊ะ  เก้าอี้  เครื่องเรือนต่าง ๆ  เครื่องใช้ไฟฟ้า  ฯลฯ
7. เป็นนักออกแบบเซรามิค  (เครื่องเคลือบ  เครื่องปั้นดินเผา)
8. เป็นนักออกแบบแฟชั่น  เสื้อผ้า  เครื่องประดับต่าง ๆ  
9. เป็นนักออกแบบเครื่องหมายการค้า  ดวงตราต่าง ๆ  
10. เป็นนักออกแบบหีบห่อ  เช่น  ซองบุหรี่  กล่องใส่ขนม  กระป๋อง  ฉลากยา  แชมพู  ฯลฯ

อยากเป็นศิลปินต้องเรียนอะไร

     หลังจากจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 เลือกเข้าศึกษาต่อในคณะที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ เช่น คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพราะมัณฑนศิลป์ หมายถึง ศิลปะ การออกแบบ และงานศิลปะทุกประเภทยกเว้นวิจิตรศิลป์ โดยออกแบบดัดแปลงด้วยความคิดสร้างสรรค์ หรือปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น โดยคำนึงถึงระบบการทำงาน ความสะดวกประสิทธิภาพและความปลอดภัย รวมทั้งการประหยัดในการผลิตอันเป็นคุณสมบัติในแง่การใช้สอย  นอกจากนั้นยังต้องคำนึงถึงความสวยงามทางด้านรูปร่างอีกด้วย สำหรับงานมัณฑนศิลป์ ที่เกียวข้องกับงานด้านสถาปัตยกรรม นั่นคือ การออกแบบตกแต่งภายใน ส่วนงานมัณฑนศิลป์อื่นๆ เช่น งานพาณิชยศิลป์ งานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ แฟชั่นดีไซน์ ก็ถือว่าเป็นงานด้านมัณฑนศิลป์ด้วยเช่นกัน 

เรียบเรียงโดย : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

EnglishThai