โรงเรียนบ้านหนองขวาง จ.บุรีรัมย์ ทำกล้วยแปรรูปเพื่อฝึกอาชีพให้กับนักเรียน

นักเรียนชั้น ป.4 – ป.6 โรงเรียนบ้านหนองขวาง จ.บุรีรัมย์ แปรรูปกล้วยเป็นขนมมากกว่า 20 เมนู อาทิ ขนมทองม้วนกรอบแป้งกล้วย ทองม้วนสดแป้งกล้วย ขนมครกแป้งกล้วย กล้วยเบรกแตก กล้วยตาก กล้วยธัญญาพืช กระยาสารทกล้วย ทั้งยังคิดค้นสูตรแป้งกล้วยเป็นของตัวเองด้วย โดยขนมที่ทำก็จะให้นักเรียนนำไปวางขายตามงานต่างๆ ทั้งยังมีแม่ค้า หน่วยงานราชการ และโรงพยาบาลมาสั่งซื้อประจำ นำรายได้เข้าโรงเรียนเดือนละกว่า 40000 บาท โดยรายได้ดังกล่าวก็จะแบ่งให้เด็กนักเรียนที่ทำขนมกว่า 20 คน เฉลี่ยคนละ 500 ต่อสัปดาห์ ที่เหลือก็จะนำไปซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์สำหรับไว้สอนเด็กทำขนมหมุนเวียนไปเรื่อยๆ ซึ่งการสอนเด็กแปรรูปกล้วยเป็นขนม ก็สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และเพื่อให้เด็กมีรายได้ระหว่างเรียน ทั้งยังสามารถนำความรู้ไปต่อยอดทำเป็นอาชีพหลังจบการศึกษาได้อีกด้วย ทั้งนี้ยังสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพราะวัตถุดิบหลักคือกล้วย ก็จะรับซื้อมาจากชุมชน

EnglishThai