‘6 อาชีพไม่ตกงาน’ ยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก


ในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก ที่มีการพูดกันมากเรื่องหุ่นยนต์กำลังแย่งงานมนุษย์ จนสร้างแรงกระเพื่อมในตลาดงานแบบดั้งเดิมพอสมควร แต่ไม่ว่าเทคโนโลยีจะล้ำหน้าไปไกลแค่ไหน ยังคงมีบางอาชีพที่มีแต่มนุษย์เท่านั้นที่ทำได้ดีและเป็นที่ต้องการมากกว่าหุ่นยนต์ หรือปัญญาประดิษฐ์ เว็บไซต์ www.salary.com ได้จัดอันดับ 6 อาชีพที่มีอนาคตสดใสเสมอ และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานแม้ในยุคที่เทคโนโลยีเป็นพระเอก ประกอบด้วย สาขาการดูแลสุขภาพ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาพลังงานทางเลือก สาขาการสร้างสรรค์คอนเทนท์ สาขาการตลาด และสาขานักวิเคราะห์การเงิน ส่วนปัจจัยหลักที่กำหนดความพึงพอใจในการทำงานมี 4 ด้านคือ ความสมดุลในชีวิตและการทำงาน ค่าตอบแทนและผลตอบรับการสนับสนุนจากผู้บริหาร การฝึกอบรมและการได้รับโอกาส และความก้าวหน้าในอาชีพการงาน รวมทั้งการปรับเพิ่มเงินเดือนและสวัสดิการที่ดีขึ้น รู้แบบนี้แล้ว เร่งปรับตัวด้วยการศึกษาหรือเรียนรู้เพิ่มเติมก็ยังไม่สาย ขอแค่ “กล้า” ที่จะเปลี่ยนแปลง และวิเคราะห์ข้อมูลให้รอบด้าน แค่นี้ก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้ว
ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/822089

EnglishThai