บทที่ 2 Menu on EV3 Brick

วีดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในวิชา การเขียนโปรแกรมขั้นสูง
โดยใช้หุ่นยนต์ EV3 ในการพัฒนาการเขียนโปรแกรม

EnglishThai