การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ EV3 เดินตามเส้นโดยใช้ Proportional Control

ลิงค์อธิบายเรื่อง PID : https://tutorial.cytron.io/2012/06/22/pid-for-embedded-design/

EnglishThai