การประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณา VTR ชุดการเรียนเสริมสร้างอาชีพและจัด Website บทเรียนเสริมทักษะอาชีพ

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เลขาธิการ กพฐ.) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เลขาธิการ กพฐ.) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณา VTR ชุดการเรียนเสริมทักษะอาชีพและจัดทำ website บทเรียนเสริมทักษะอาชีพ ระหว่างวันที่ 25-29 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

EnglishThai