การประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณา VTR ชุดการเรียนเสริมสร้างอาชีพและจัด Website บทเรียนเสริมทักษะอาชีพ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นที่ฐาน ได้ดำเนินนโยบายพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนในการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน โดยการพัฒนานักเรียนควบคู่กัน ทั้งมิติวิชาการและมิติวิชาชีพผ่านกระบวนการแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อ จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณา VTR ชุดการเรียนเสริมสร้างอาชีพและจัด Website บทเรียนเสริมทักษะอาชีพ ระหว่างวันที่ 25 – 29 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ

EnglishThai